اخبار و رویدادها

🌷 روز عرفه، روز نیایش و خاکساری روز آغاز فصلی نو از کتاب بندگی، بر شما مؤمن پرهیزکار مبارک باد. 🌷

بوسیله شهریور ۳, ۱۳۹۷ بدون نظر

🌷 روز عرفه، روز نیایش و خاکساری
روز آغاز فصلی نو از کتاب بندگی،
بر شما مؤمن پرهیزکار مبارک باد. 🌷

🌱 مجتمع تجاری سمرقند 🌱

📝⏪

 

 

نظرتان را بگویید